Canis Ursínus- Bakkaia SUKY JCh. ASCHOKA z Voděradského údolí

JCh. ASCHOKA z Voděradského údolí

*11.03.2020

(EDGAR OSTRAVICKÁ NIVA & AIRA ARIA SPOD SOKOLA)

IMPORTOVANÁ Z ČIECH

VÝSTAVY:

Trieda dorastu- 3x veľmi nádejný 1, 3x PUPPY BOB

Slovenský šampión šteniat

Trieda mladých- 4x výborný 1, 4x CAJC, 4x BOB, 3x BOJ, GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2021, BOB DERBY WINNER 2021

Slovenský šampión krásy mladých

Trieda otvorená- výborný 1, CAC, Klubový víťaz, BOB

SKÚŠKY:

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)- I. cena

Lesné skúšky malých plemien (LSMP)- I. cena