Canis Ursínus- Bakkaia Nezaradené †Erauspojan KREETA

†Erauspojan KREETA

*23.06.2010

†2.2.2022

(ERAUSPOJAN LUCAS & OTUSKAIRAN MUUSA)

IMPORTOVANA Z FÍNSKA

VÝSTAVY:

Trieda otvorená- veľmi dobrý 2

Trieda pracovná- výborný 2

SKÚŠKY:

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)- I. cena

Skúšky duričov (SD)- II. cena

Farbiarske skúšky duričov (FD)- III. cena

SKÚŠKA ODVAHY- IV. cena