Canis Ursínus- Bakkaia SUKY † JCh., Ch. CORA Ostravická Niva

† JCh., Ch. CORA Ostravická Niva

*20.09.2004

†Január 2017

(ERAUSPOJAN PIKU & ERAUSPOJAN TARU)

IMPORTOVANÁ Z ČIECH

VÝSTAVY:

Trieda mladých- Veľmi dobrá 1, 3x výborný 1, 3x  CAJC, BOJ, 2x BOB

Slovenský Šampión mladých

Trieda stredná- 2x výborný 1, 2x CAC, CACIB BOB

Trieda otvorená- 7x výborný 1, 7x CAC, CACIB Klubový víťaz, BOS,  4x BOB

Slovenský šampión krásy

Trieda šampiónov- výborný 2, 2x výborný 1, rezervný CAC, 2x CAC, CACIB, Víťaz Slovenska 2010

SKÚŠKY:

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)- I . cena

Farbiarske skúšky duričov (FD)- I. cena

SKÚŠKA ODVAHY- IV. cena