Canis Ursínus- Bakkaia Nezaradené  † CONIE Belianske Tatry

 † CONIE Belianske Tatry

*23.04.2011

 †Júl 2017

(JAŠO ZO SUCHEJ ĽUBICE & BRITA OD BIELEJ VODY )

SKÚŠKY:

Farbiarské skúšky duričov (FD)- II. cena

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)- III. cena

Skúšky duričov (SD)- III. cena