Canis Ursínus- Bakkaia SUKY CALISTO Canis Ursínus- Bakkaia

CALISTO Canis Ursínus- Bakkaia

*21.12.2009

(BJORNEHUSETS SAMBO & Ch. CORA OSTRAVICKá NIVA)

VÝSTAVY:

Trieda dorastu- veľmi nádejná

Trieda mladých- výborný 1

Trieda pracovná- výborný 1., CAC, Klubový víťaz, BOB

SKÚŠKY:

Lesné skúšky malých plemien (LSMP)- II. cena

Skúška duričov (SD)- I. cena

Farbiarska skúška duričov (FD)- II. cena

SKÚŠKA ODVAHY- IV. cena