Canis Ursínus- Bakkaia SUKY † BESKA Canis Ursínus- Bakkaia

† BESKA Canis Ursínus- Bakkaia

*06.04.2008

† 31.10.2022

(CÉR MIŠOVÁ DOLINA & Ch. CORA OSTRAVICKÁ NIVA)

VÝSTAVY:

Trieda otvorená- výborná 1,

Trieda pracovná- výborná 1, CAC, Klubový víťaz

SKÚŠKY:

Lesné skúšky malých plemien (LSMP)- II. cena

Skúšky duričov (SD)- I. cena

Farbiarske skúšky duričov (FD)- II. cena