„B“

CÉR MIŠOVÁ DOLINA & Ch. CORA OSTRAVICKÁ NIVA

6 šteniat (3x pes a 3x suka)

*06.04.2008

BESKA Canis Ursínus- Bakkaia

suka- chovná

VÝSTAVY:

Trieda otvorená- výborná 1,

Trieda pracovná- výborná 1, CAC, Klubový víťaz

SKÚŠKY:

LSMP- II. cena

SD- I. cena

FD- II. cena

†BIANKA Canis Ursínus- Bakkaia

suka

SKÚŠKY:

Farbiarské skúšky duričov (FD)- II. cena

†BARKA Canis Ursínus- Bakkaia

suka- chovná

VÝSTAVY:

Trieda mladých: dobrá

SKÚŠKY:

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)- II. cena

Farbiarske skúšky duričov (FD)- III. Cena

†BASKO Canis Ursínus- Bakkaia

pes

†BJUK Canis Ursínus- Bakkaia

pes

†BRUTTUS Canis Ursínus- Bakkaia

pes